Стратегия и планиране

Стратегия и планиране

Една успешна кампания изисква стратегия, посока, и фокус. В PO Communication, ние идентифицираме, анализираме и изготвяме краткосрочни и дългосрочни цели, както са необходими за клиентите ни, точно в този момент.


Това ни позволява да се създадем цялостен подход за нуждите на клиента, и това ни дава възможност да определим най-ефективния път напред, който включва:

  - Стратегическото позициониране, материали и отчети

- Конкуренти и анализ

    - Изготвяне на стратегия, план на действие, организиране и менажиране на цялостната кампания
 
   - Търговски и разпространителни отношения с трети страни
 
   - Прогнозиране