Интегриран маркетинг

Интегриран маркетинг

Ние създаваме интегрирани маркетингови кампании, които работят. Ние изготвяме кампании и програми за подкрепа на стратегията за растеж и маркови амбиции на всеки клиент. Нашата цел чрез маркетинговите програми е привличане и мотивиране на аудиторията Ви.

От изготвянето на кампанията, управлението й до стратегическо планиране и дигиталния маркетинг, ние използваме инструментите, които са най-ефективни за вашата кампания, в това число:


  - Маркетингови активности 
 
-  Радио реклама 
    
- Регионални и национални маркетингови кампании
     
- Мобилен маркетинг
    
- Guerilla и вирусен маркетинг